مرور برچسب

سیاست فرقه ای

اکبر محمدی؛ بت وارگی سیاست در ایران

به گزارش «مبلغ» به نقل از رسانه دانش، سخن از سیاست همچون پرسش از هنر وابسته به فراخوان دادن لحظه رخداد حقیقت به اکنونیت زمان حال است. سیاست یک میدان قدرت که حاصل رقابت، تنش و تضاد میان نیروها برای کسب…