مرور برچسب

سنت یهودی مسیحی

رد دلایل تاثیرپذیری اسلام نخستین از آموزه‌های بایبلی/ آیا علی(ع) خود را مسیح…

مبلغ/ حسن انصاری ضمن نقد کتاب «قرآن مورخان» تصریح کرد: گفته می‌شود اندیشه ظهور قریب‌الوقوع مسیح در گونه‌هایی از گرایشات اسلامی همچنان حضور خودش را حفظ کرده است و به طور مشخص در تصور شیعی، علی(ع) به…