مرور برچسب

سنت‌های رمضانی مسلمانان

سنت‌های رمضانی مسلمانان در گوشه و کنار جهان

مبلغ/ مسلمانان در کشورهای مختلف، هر یک ماه مبارک رمضان را به شیوه خود جشن می‌گیرند، اما تزئین محله و خیابان، چراغانی کردن محلات و پختن غذاهای خاص ماه مبارک، ویژگی‌های مشترک ماه رمضان در بین مسلمانان…