مرور برچسب

سلسله ساسانیان

ترجمه جدیدی از عباس زریاب خویی منتشر شد

مبلغ/ چاپ چهارم کتاب تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان نوشته تئودور نولدکه (۱۸۳۶-۱۹۳۰) با ترجمه عباس زریاب خویی (۱۲۹۷-۱۳۷۳)به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.