مرور برچسب

سلامت روان انسان ها

تاثیر هنر بر روحیه و انگیزه انسان‌ها

مبلغ/ یک روانشناس گفت: ارسطو معتقد بود که نظاره گری آثار هنری فشارهای روانی آدمیان را می‌کاهد و انسان وقتی مجذوب زیبایی می‌شود، فشار روانی بر دوش او کاهش می‌یابد.