مرور برچسب

سلامت روانی کودکان

تبعات مشاجره والدین در حضور کودک چیست؟

مبلغ/ روانشناس کودک و رئیس انجمن دراماتراپی ایران به والدین توصیه کرد هرگز در حضور کودکان با یکدیگر مشاجره نکنند زیرا این مساله سلامت روانی کودکان را به خطر می‌اندازد و روحیه شادابی و نشاط را از آنها…