مرور برچسب

سرمایه اجتماعی

ترک تحصیل یک میلیونی و پیامدهای ناگوار اجتماعی و روانی

مبلغ/ خبر ترک تحصیل نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز (۹۷۰ هزار نفر) را اگر به شمار بازماندگان از تحصیل از همان دوره ابتدایی اضافه کنیم، با چشم­‌اندازی مواجه می‌شویم که در آینده­‌ای نزدیک به سوی جامعه گشوده خواهد شد و پیامدهای آن از سطوح…