مرور برچسب

سرمایه‌های انسانی‌

سرمایه‌سازی در علوم انسانی ایران معاصر

به گزارش «مبلغ» به نقل از خبرآنلاین، در این مقال، از کارکرد مدیریت سرمایه‌سازانه مرحوم استاد دکتر علی شیخ الاسلامی سخن می‌گوییم.‌ سرمایه‌سازی، کارکردی است فراهم آمده از اندیشه، حسن نیت، عملگرایی و…