مرور برچسب

سرطان

فرمول غذایی برای ابتلا به سرطان

مبلغ– رژیم غذایی یکی از عوامل سبک زندگی مهم است که باید مد نظر قرار بگیرد. پژوهش های بسیاری نشان داده اند که برخی غذاها با خطر بیشتر برخی انواع سرطان مرتبط هستند.