مرور برچسب

سبک زندگی ایرانی

زندگی زیر سایه خود زشت‌پنداری

مبلغ/ بلاگرها کسانی هستند که از راه تولید محتوا و انتشار آن در فضای مجازی با مخاطبان خود ارتباط برقرار می‌کنند، این ارتباط پس از جذب تعداد قابل توجهی از دنبال‌کنندگان، به معرفی و فروش محصول، جذب…