مرور برچسب

سبک زندگی ایرانی

زندگی زیر سایه خود زشت‌پنداری

مبلغ/ بلاگرها کسانی هستند که از راه تولید محتوا و انتشار آن در فضای مجازی با مخاطبان خود ارتباط برقرار می‌کنند، این ارتباط پس از جذب تعداد قابل توجهی از دنبال‌کنندگان، به معرفی و فروش محصول، جذب تبلیغات و درآمدزایی منتهی می‌شود.

بایسته‌های تحقق سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی با کمک معماری شهری

مبلغ/ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه برای شکل‌گیری نظام علمی و اجرایی و مدیریت شهری، نیازمند سه منبع وحی، عقل و تجربه هستیم، تحقق سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی در معماری شهری را نیازمند تغییر در تفکر مدیریتی و الگوهای قدیمی…