مرور برچسب

زندگی متمدنانه

رویکردی تمدنی به نقش زن در تدبیر منزل

به گزارش «مبلغ» به دین آنلاین، تدبیرمنزل در مسیر زندگی متمدنانه، از نظر بسیاری از فیلسوفان بر دوش زن نهاده شده است. اهمیت خانواده به عنوان یکی از نهادهایی که در پیدایی،‌ پویایی،‌پایایی و گسترش تمدن…