مرور برچسب

زندگی ما

زندگی ما فرزندان شهدا

به گزارش «مبلغ» به نقل از کتاب نیوز، روایتی از اعماق «ناشنیده‌ها» و «مسکوت‌ گذاشته شده‌ها»... دعوتی به اندیشیدن درباره‌ی «پدری و فرزندی»... پدر رفته است اما تو باید بمانی و «زندگی» کنی... مصاحبه یک…