مرور برچسب

زندگی روستایی

همیاری اجتماعی حلقه مفقوده زندگی روستایی/ اصلاحات ارضی چه بلایی بر سر روستانشین‌ها…

مبلغ/ پژوهشگر دانشگاه سازمانی توسعه اجتماعی رسالت گفت: حرکت‌های جمعی مبتنی بر همیاری‌های اجتماعی باید در روستاها تقویت شود. این موضوع بعد از شصت سال از اصلاحات ارضی هنوز حلقه مفقوده خیلی از روستاهای…