مرور برچسب

زنان بیوه

“بیوه‌گی” حادثه‌ای پر استرس برای زنان

مبلغ/ یک روانشناس با بیان اینکه بیوگی حادثه‌ای پر استرس به ویژه برای زنان در جوامع ایرانی است، گفت: طبق پژوهشها، بیوه زنان مسن از بیوه زنانی که در سن جوانی ازدواج کرده‌اند افسرده‌تر هستند و این…