مرور برچسب

روشنفکران مسلمان

نخستین رویکردهای روشنفکران مسلمان به مسئلهٔ زن

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، یکی از افراد مؤثر در شکل‌گیری و پیشبرد جنبشهای آزادی زنان و بازخوانی اسلام برای اصلاح وضعیت آنان در جوامع اسلامی قاسم امین است. بررسی این جنبشها و رویکردهای…