مرور برچسب

روح انسان

الماس‌ها را به موهایت بزن

مبلغ/ آنتوان چخوف در جایی می‌گوید تحقیرشدن بدترین بلایی است که زندگی می‌تواند بر سر انسان بیاورد. هیچ‌چیز، هیچ‌چیز، هیچ‌چیزِ دیگر در دنیا به اندازۀ تحقیرشدنِ آشکار نمی‌تواند روح انسان را ویران کند. هر…

۵ عامل موثر در آرامش روح

مبلغ/ یک کارشناس علوم قرآنی گفت: ذکر و یاد خداوند متعال از جمله نکات ارزنده بوده که آرامش را برای مومنان به همراه دارد، اما این مهم تنها با بیان ذکر زبانی امکان پذیر نیست بلکه باید این نوع ذکر همراه…