مرور برچسب

روح‌القدس

روزبه چگونه سلمان شد؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایسنا، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به ماجرای اسلام آوردن سلمان فارسی، گفت: سلمان محققانه و روشنفکرانه به اسلام روی می‌آورد. او در سال‌های اول بعثت -دوم تا…