مرور برچسب

روانشناسی تاریخی

روانشناسی تاریخی روابط فلسطین و الجزایر

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، تاریخ گواه آن است که مردم الجزایر در دفاع از مساله فلسطین با همه توان و ظرفیت های خویش پیشگام بوده‌اند. خاصه زمانی متوجه این مقوله خواهیم شد که به ریشه تاریخی این…