مرور برچسب

روابط زناشویی

چه چیزی را می‌توان جایگزین مهریه کرد؟

مبلغ/ صحبت از طرح اصلاح قانون مهریه است و نظرها متفاوت. زنان می‌گویند مهریه تنها اهرم فشار در زندگی‌شان است که با آن می‌توانند به حق و حقوق خود برسند اما مردان می‌گویند همه چیز بر عهده مرد بیچاره است…