مرور برچسب

رمضان 1401

رمضان، جشنواره آداب و رسوم زیبا

مبلغ/ آدب و رسوم رمضانی مردم ایران در این ماه شریف بسیار گسترده و متنوع و جذاب است. در این گزارش به بررسی چند مورد از آن‌ها پرداخته‌ایم.