مرور برچسب

رمان اجتماعی

سفر به فرانسه بر بال کتاب‌ها

مبلغ/ هفته ای که گذشت، روزهایی برای بزرگداشت نویسندگان فرانسوی زبان بود، این روزها که سفر محدود شده است، بر بال کتاب‌ها به سرزمین فرهنگ و ادبیات سفر اروپا کنیم.