مرور برچسب

رشد جمعیت

فاجعه اجتماعی در پس قطعی اینترنت

مبلغ/ کارشناس ارشد ارتباطات و رسانه با تاکید بر اینکه اینترنت زیربنای اطلاع‌رسانی، امور اداری، خدمات عمومی، تولید، آموزش، بهداشت شده، گفت: اینترنت به دستگاه گردش خون جامعه تبدیل شده که اختلال جدی در…