مرور برچسب

رستاخیز مسیح

خاستگاه اخلاق در تعالیم مسیحیت

مبلغ/ بر اساسِ آموزه‌های مسیحیت، عیسی بزرگ‌ترین حکم شریعت را محبت می‌داند و معتقد است که خدا در والاترین و بالاترین سطح از عشق ایستاده است و از این رو، می‌تواند به تمام هستی و موجودات عشق بورزد. به…