مرور برچسب

دیپلماسی ایرانی

چین از جان جهان چه می خواهد

به گزارش «مبلغ»، ابراهیم بیان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: معماری نظم کنونی جهانی از دید چینی ها نباید به نفع چند کشور محدود لیبرال دموکرات باشد و این معماری باید به نفع خواسته های چین…