مرور برچسب

دیدگاه‌ بشردوستانه

دیدگاه‌های بشردوستانه شیخ طوسی

مبلغ/ حجت‌الاسلام سعید رهایی ضمن اشاره به جایگاه علمی شیخ طوسی بیان کرد: برخی دیدگاه‌های شیخ مطابق دیدگاه‌های بشردوستانه است. مثلا طبق نگاه ایشان نمی‌شود اسرا را کشت یا اگر یک مسلمانی از مشرکان امان…