مرور برچسب

دکوراسیون منزل

درهای خانه را باز گذارید تا افسردگی نگیرید

مبلغ/ مدرس معماری گفت:‌ سکون انرژی در خانه باعث کاهش انگیزه و احساس افسردگی در افراد می‌شود. همه‌چیز در اطراف ما دارای انرژی هستند؛در نتیجه روزانه مدتی درب‌ها و پنجره‌ها برای جابه‌جایی انرژی باز کنید.