مرور برچسب

دوستدار کتاب

راه‌های ایجاد اشتیاق کتاب‌خوانی در بچه‌ها /چگونه جای موبایل و کتاب را عوض کنیم؟

مبلغ/ همه والدین حتی آنها که خود سواد زیادی ندارند، دوست دارند بچه های کتابخوان و فرهنگی داشته باشند، اما تنها تمایل آن کافی نیست که بچه شما کتابخوان شود، می بایست با مهارت هایی فرزندان «دوستدار کتاب» پرورش دهید.