مرور برچسب

دستکاری سیستماتیک

«دستکاری سیستماتیک افکار عمومی»، از چالش های امروز فضای مجازی است

به گزارش «مبلغ» به نقل از شفقنا، با شروع پاندمی کرونا در جهان، فضای مجازی یکی از بسترهایی بود که به شدت مورد استفاده عموم مردم قرار گرفت.فضایی که با شناخت درست و برنامه ریزی علمی می تواند فراهم کننده توسعه پایدار در کشور باشد. اما امروزه…