مرور برچسب

دروغ‌گویی کودکان

دلیل دروغ‌گویی کودکان چیست؟

مبلغ/ یک روانشناس گفت: دروغ‌گویی فرزندان می‌تواند به دلیل الگو برداری از پدر و مادر و تنبیه و تشویق برای دروغ گویی باشد.