مرور برچسب

دختران متأهل

«دانش‌آموزان متأهل» نباید اخراج شوند/ جدا کردن مدارس مجردها از متأهل‌ها آسیب زدن به دختران متأهل است

مبلغ/ اخراج دانش‌آموزان متأهل از مدرسه و محرومیت آنها از تحصیل به شکل طبیعی یکی از دغدغه‌های مهم دخترانی است که به هر دلیلی ترجیح داده‌اند در سال‌های پایانی مدرسه ازدواج کنند. اما آیا این کار درست است؟