مرور برچسب

دختران متأهل

«دانش‌آموزان متأهل» نباید اخراج شوند/ جدا کردن مدارس مجردها از متأهل‌ها آسیب زدن…

مبلغ/ اخراج دانش‌آموزان متأهل از مدرسه و محرومیت آنها از تحصیل به شکل طبیعی یکی از دغدغه‌های مهم دخترانی است که به هر دلیلی ترجیح داده‌اند در سال‌های پایانی مدرسه ازدواج کنند. اما آیا این کار درست…