مرور برچسب

دخانیات

هشدار افزایش مصرف دخانیات بین دختران جوان / تلفات دخانیات بیشتر از کرونا است

مبلغ/ دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور با بیان اینکه دخانیات تنها صنعتی است که تحریم نمی شود، گفت: عامل هشدار دهنده، روند رو به رشد مصرف دخانیات در میان دختران جوان می باشد و ادامه این روند…