مرور برچسب

دانشگاه کلگری

ژن اهمال‌کاری

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، تاریخ از ابتدا گزارشگر انواع و اقسام اهمال‌کاری‌ها بوده و نسخه‌های گوناگونی برای درمان آن ارائه شده است. در سال‌های اخیر اما نگرش‌های تازه‌ای دربارۀ منشأ و شیوۀ…