مرور برچسب

دانشمندان بزرگ ایران

چه شرایطی در ایران باعث ظهور دانشمندان بزرگ در قرن چهارم هجری شد؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از خبرآنلاین، چه شرایطی در قرن چهارم هجری ایجاد شده بود که دانشمندان بزرگی در ایران ظهور کردند؟ ۱. به نظرم این پیش فرض که ما در قرن چهارم و شاید دقیق تر بگویم قرن سوم و چهارم دانشمندان بزرگی داشته ایم، محل تأمل…