مرور برچسب

داعش

ترکمن‌های عراق؛ در گیرودار هویت و جامعه‌پذیری

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، در طول سال‌های پس از 2003 و همین‌طور دهه‌های پیشین، ترکمن‌های عراق با تکیه بر زبان متفاوت، فرهنگ عامه و حضور و بروز فرهنگی خود در جامعه، همواره برای حفظ هویت قومی خود…