مرور برچسب

خوشحالی کودکان

زمینه‌ها و علل کاهش «خوشحالی» کودکان

مبلغ/ کودکان ما این روزها شاد نیستند و نشاط کودکانه در آنها چون سایر اقشار جامعه کاهش محسوسی داشته است، این نظر کارشناسان است که حال خوش کودکی کمتر در جامعه نمود دارد.