مرور برچسب

خود مراقبتی

با این کارها به خودتان کمک کنید

به گزارش «مبلغ» به نقل از ایسنا، مردم هنوز درگیر تجربه جمعی این بیماری همه‌گیرند ولی به دنیا که نگاه می‌کنید یک طرف جنگ است، یک طرف گرانی و افزایش قیمت‌هاست، یک طرف دیوانه‌ها کشوری را به دست گرفته‌اند…