مرور برچسب

خواب آلودگی

آیا خواب کودکان قابل تنظیم است؟ / برنامه‌هایی برای بچه‌های بدخواب

مبلغ/ خیلی از مادرها در طول دوران رشد فرزندانشان مدام شکایت دارند که بچه ها بدخواب هستند، دیر به رختخواب می روند و دیر از خواب بیدار می شوند، درصورتیکه خواب بچه ها هم چون خیلی مسائل دیگر توسط مادرها قابل مدیریت است.