مرور برچسب

خشونت علیه مردان

خشونت خانگی علیه مردان؛ رازی که فاش نمی‌شود

مبلغ/ هر چند با عنوان شدن خشونت خانگی، ذهن به سمت چهره کبود زنانه متبادر می‌شود اما گاه تازیانه این خشونت بر پیکر مردان نیز فرود می‌آید؛ مردانی که به دلیل کلیشه‌های جنسیتی، لب به سکوت می‌گزند و چهره…