مرور برچسب

خشم خدا

چرا نماز آخر وقت موجب خشم پروردگار می شود؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از اسلام کوئست، پرسش: در روایت آمده است: «یا علی! با وضوی کامل در اول وقت، نماز اقامه کن و نماز را از اول وقتش به تأخیر نینداز؛ چون تأخیر نماز بدون علت و عذر، خداوند را به خشم…