مرور برچسب

خریدکردن

زندگی در جایی که نمی‌توان چیزی خرید چگونه است؟

به گزارش «مبلغ» به نقل از ترجمان، جامعۀ ما چنان بر محورِ خریدکردن ساخته شده است که خیلی از وقت‌ها، اگر قصد نداشته باشید چیزی بخرید، اصلاً نمی‌توانید از خانه خارج شوید. همه‌جا، از پارک‌ها و خیابان‌ها و دیوارها تا سایت‌های اینترنتی مملو از…