مرور برچسب

خدمات روانشناسی و مشاوره خانواده

مراجعه به مشاور خانواده ریختن پول در «جوب» است؟

مبلغ/ گرچه تا کنون تصورات افراد درباره دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره به نسبت چند سال گذشته بسیار تغییر کرده و کمتر شاهد آن دید منفی پیرامون مراجعه به روانشناس و گرفتن خدمات مشاوره هستیم اما همچنان دیدگاه‌هایی وجود دارد که رفتن نزد مشاور و…