مرور برچسب

خاورمیانه

تغییر پارادایم در خاورمیانه؛ مسئله دیگر آب است

مبلغ/ خاورمیانه در حال گرم‌ شدن، خشک‌ شدن و پرجمعیت‌تر شدن است و این معیشت مردم کشورهای منطقه را هدف قرار داده است. به همین دلیل است که بعد از این، رهبران خاورمیانه مشروعیت خود را در حفظ کیفیت زندگی…

امنیت انسانی در خاورمیانه

به گزارش «مبلغ» به نقل از شعوبا، در خاورمیانه به دلیل وجود منابع انرژی، تجربیات امپریالیستی و تعارضات ارزشی و فرهنگی با جهان غرب، همواره امنیت ملی در عرصه نظر و عمل به عنوان پارادیم مسلط در مباحث…

نگاهی به کتاب «کرونا و جهانِ در حال گذار»

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، «کرونا و جهانِ در حال گذار» (برگزیدۀ ویژۀ دبیرخانۀ «ششمین جشنوارۀ ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار» به تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۰) آخرین کتاب منتشرشده از حجت‌الاسلام…

«کتاب حقوق ملل» منتشر شد

مبلغ/ «کتاب حقوق ملل» نوشتۀ فریدریش زالفلد، ترجمۀ میرزا محبعلی خان یکانلو (ناظم الملک)، با دیباچۀ استاد محمدعلی موحد و تصحیح و پژوهش محسن نیک‌بین از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.