مرور برچسب

خانواده اسلامی

لزوم توجه به خانواده در مکتب امام صادق(ع)

مبلغ/ یک کارشناس مسائل دینی گفت: توسعه دادن به زندگی خانوادگی و خوش‌رفتاری با اعضای خانواده یکی از ویژگی‌های مورد انتظار برای مؤمن و شیعه کامل است. در همین راستا در روایتی، امام صادق علیه السلام شیعیان را به خوشرفتاری با خانواده سفارش و آن…