مرور برچسب

خانه و مدرسه

خانه و مدرسه باغچه‌بان ثبت ملی می‌شود

مبلغ/ به خانه و مدرسه «جبار باغچه‌بان» آمده‌ایم. به خانه اولین معلم ناشنوایان به مدرسه‌ای که در سال ۱۳۱۲ ساخته شد؛ یاد و خاطره باغچه‌بان در این مدرسه آن‌قدر زنده مانده است که وقتی وارد اتاق کار او…