مرور برچسب

حکیم الهی

آیت الله آقا سیّد رضی شیرازی؛ انسان قرآنی، حکیم الهی

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، مطالبی که در زیر می‌آید پنج سال پیش نوشته شده است و اینک به مناسبت درگذشت آیت الله آقا سیّد رضی شیرازی تقدیم شاگردان، دوستداران و پیروان ایشان می‌شود؛ باشد که اندکی از دین بسیار بزرگی که آن مرحوم بر…