مرور برچسب

حکومت طالبان

طالبان و راه‌اندازی مدارس دینی در افغانستان

به گزارش «مبلغ» به نقل از دین آنلاین، مولوی نورالله منیر، وزیر معارف (آموزش و پرورش) طالبان، یک ماهی است که برای ارزیابی و نظارت بر اوضاع مدارس دولتی و دینی سفر به استان‌های مختلف افغانستان را…

افغانستان و گسترش بی‌دینی؛ آیا باید هراسان بود؟

مبلغ/ در سرزمین افغانستان بیش از چهل سال است که خون‌های فراوانی به نام دین بر زمین ریخته، خانه‌های فراوانی ویران شده، زندگی‌های فراوانی برباد رفته، شلاق‌های فراوانی بر پیکر انسان‌ها فرود آمده و…