مرور برچسب

حکمت و فلسفه

بدون اسوه نمی‌توان به اخلاق الهی رسید

مبلغ/ اعوانی گفت: اخلاق بدون اسوه امکان ندارد، امروز برخی اسوه را رد می‌کنند و این باعث رد حکمت‌های الهی می‌شود اما قرآن هم تأکید داشته که بدون اسوه نمی‌توان به اخلاق الهی رسید.

نیازمند جهاد اخلاق‌پژوهی در جامعه هستیم

مبلغ/ رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت: ما حتی یک صدمِ پژوهش‌هایی که در حوزه فقهی، کلامی، فلسفی و اصولی انجام داده‌ایم در زمینه اخلاقی نداشته‌ایم و این از ضعف‌های مفرط ماست لذا باید جهاد…

آیت‌الله سیدرضی شیرازی؛ نماینده حکمت در تهران

مبلغ/ منوچهر صدوقی‌سها به ارائه توضیحاتی در زمینه ابعاد شخصیتی آیت‌الله سیدرضی شیرازی و سابقه آشنایی خود با وی پرداخت و بیان کرد: ایشان در فلسفه در خدمت اعاظم بزرگی بودند و عرفان را نیز در خدمت فاضل…