مرور برچسب

حقوق شهروندی

تأثیر باور به کرامت ذاتی انسان در استنباط فقهی

مبلغ/ حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی ضمن اشاره به سابقه مفاهیمی چون حقوق شهروندی و حقوق بشر در دین اسلام، گفت: اگر انسان دارای کرامت ذاتی باشد، قهراً این کرامت آثاری را در پی دارد و موجب می‌شود که همه…