مرور برچسب

حرمت زنا

رواج تلقیح مصنوعی ۵۰ سال دیگر فاجعه خواهد آفرید

مبلغ/ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی گفت: من در پیامی به کنگره تلقیح مصنوعی در جهرم نیز متذکر شدم این تلقیح صناعی که امروز در کشور انجام می‌شود، ۵۰ سال دیگر ما را با یک نسل بی‌هویت مواجه خواهد کرد که…