مرور برچسب

حراج

چطور یک خرید اقتصادی موفق داشته باشیم؟

مبلغ/ با نزدیک شدن به سال نو، برای خانواده به ویژه بانوان زیاد پیش می آید، خریدهای احساسی و ضربتی کنند که بعد از انجامشان پشیمان می شوند و یا هیچگاه از آن وسایل استفاده نمی کنند.